Bộ công tắc trái + phải xe điện XMEN

120.000 VNĐ

Bộ Công tắc xe máy điện xmen.

Đủ bộ công tắc cả 2 bên.

Bên trái: còi. Xin nhan. Đèn cos -pha.

có chỗ lắp tay phanh cơ

Bên phải: Đề pa. Bật đèn.